Saturday, 25 February 2012

FAEDAH HILANG UPAYA KEKAL
Hilang upaya kekal ertinya hilang upaya yang berkekalan hingga mengurangkan upaya mencari nafkah bagi seseorang pekerja dalam segala pekerjaan yang ia sanggup menjalankan pada masa kemalangan yang mengakibatkan hilang upaya itu.

Orang berinsurans yang telah tamat cuti sakit dan mengalami hilangupaya kekal boleh membuat tuntutan ini.

Tempoh Tuntutan
Had masa adalah dalam tempoh 12 bulan dari tarikh perakuan akhir sijil cuti sakit.

Kadar Faedah Harian Yang Akan Dibayar
Kadar harian ialah 90% daripada gaji harian purata anggapan Orang Berinsurans dan tertakluk kepada kadar minimum RM10.00 sehari manakala kadar maksimum adalah RM88.50 sehari.

Cara Tuntutan
Orang Berinsurans harus membuat permohonan bertulis kepada pejabat PERKESO yang berkenaan dan  untuk dirujuk kepada Jemaah Doktor sila lampirkan sekali dokumen-dokumen berikut:
  • Borang Permohonan
  • Salinan Kad Pengenalan
  • Laporan Perubatan (dari hospital/klinik yang memberi rawatan)
  • Borang 10 (Borang Tuntutan)
  • Borang PKS (F) l (Kenyataan Butir-Butir Gaji/Caruman)
  • Nombor dan salinan buku akaun bank untuk pembayaran terus ke akaun simpanan
Cara Pembayaran Faedah
Kes akan dirujuk ke Jemaah Doktor untuk taksiran hilangupaya. Orang Berinsurans akan diberitahu taksiran tersebut.

Sekiranya hilangupaya kekal itu ditaksirkan tidak melebihi 20%, bayaran boleh dibuat secara berkala walaubagaimanapun, pekerja boleh memohon supaya faedah dibayar secara pukal atau sekaligus.

Sekiranya hilangupaya kekal itu ditaksirkan tidak melebihi 20%, bayaran boleh dibuat secara berkala walaubagaimanapun pekerja boleh memohon supaya bayaran 1/5 daripada kadar harian faedah tersebut dibayar secara pukal dan baki kadar harian faedah tersebut dibayar secara berkala dan secara pencen  bulanan sepanjang hayat.

Orang Berinsurans yang sedang menerima faedah hilangupaya kekal masih boleh meneruskan pekerjaannya.
Sekiranya Orang Berinsurans atau PERKESO tidak berpuas hati ke atas taksiran tersebut, permohonan rayuan ke Jemaah Doktor Rayuan hendaklah dibuat dalam tempoh 90 hari daripada tarikh keputusan Jemaah Doktor disampaikan kepada Orang Berinsurans.
1 comment:

  1. salam.. sy nak tau pengiraan fhuk.. pm sy 0126599736

    ReplyDelete